خدمات قالب سازی

قالب سازی پلاستیک چگونه انجام می شود؟

یکی از مهمترین کاربردهای استفاده از قالب سازی ساخت قطعات پلاستیکی است. امروزه با پیشرفت علم و استفاده از انواع پرینترهای سه بعدی و دستگاه های CNC می توان قالب های پلاستیکی را به راحتی تولید کرد. قالب سازی پلاستیکی روش های مختلفی دارند که یکی از آن ها روش تزریق پلاستیک است که درمتن بالا به اختصار توضیح داده ایم. این روش ها مواد مختلف را بر اساس وزن آن ها به داخل قالب وارد می کنند. در این نوع قالب ها نیز یم توان از مواد مختلفی از جمله شیشه، فلز، الاستومر و پلیمرهای گرما سخت استفاده می شود.

تصاویر مرتبط