خدمات قالب سازی

قالب سازی

قالب ها در حقیقت لوازمی هستند که برای ساخت قطعات استفاده می شود. استفاده از قالب ها از گذشته تا کنون مورد توجه بوده و برای ساخت انواع لوازم و قطعات در دوره های مختلف کاربرد داشتند. امروزه از انواع مواد اولیه، قالب هایی را برای انبوه سازی قطعات تولید می کنند. قالب های صنعتی انواع مختلفی دارند که هر یک از آن ها به روش خاصی ساخته و از هر کدام از آن ها را برای ساخت وسایل خاصی استفاده می گردد. در ادامه به معرفی انواع قالب های صنعتی، پلاستیکی و غیره و کاربرد هر کدام از آن ها می پردازیم.

تصاویر مرتبط