خدمات قالب سازی

قالب سازی صنعتی 

قالبسازی صنعتی به صنعت ساخت قالب جهت تولید قطعات صنعتی است. زمانی که بخواهیم از یک قطعه به خصوصی به تعدا بالایی تولید کنیم، ساخت جداگانه هر یک از آنها کار معقولی به نظر نمی رسد. بنابراین بهتر است که یک قطعه را به تعدا بالا تولید کنیم و سپس قطعه مورد نظرمان را با استفاده از این قالب در تعداد بالایی تولید کنیم. در حقیقت ساخت قالب اولین قدم در تولید انبوه قطعات و ابزارهای مختلف است. هر چه قطعه ای که قرار است ساخته شود دارای ظرافت های بیشتری از، لازم است که تمام این ظرافت ها در ساخت قالب نیز به دقت ایجاد گردد. قالب ها دقیقا باید مکمل قطعه مورد نظرمان باشند.به همین دلیل نیز هر چه قطعه مورد نظر پیچیده تر باشد، ساخت قالب آن نیز پیچیده تر می شود.

تصاویر مرتبط