برنامه ریزی پروژه نیازمند طراحی دای (ریژه) لوله مناسب است


طراحی کلگی ریژه همیشه بخشی از یک پروژه کامل است. این پروژه می‌تواند ساخت یک کارخانه جدید، خط تولید جدید، محصول جدید در خط تولید موجود یا فقط تعویض کلگی ریژه موجود باشد. مراحل طرحریزی یک کلگی جدید از طراحی گرفته تا اجرای بینقص در خط تولید، یکسان هستند. در بسیاری از موارد، طراح ریژه، بخشی از گروه مسئول پروژه است که وظیفه وی جمع‌آوری تمام اطلاعات لازم مربوط به پروژه از ابتدا تا انتها است.

جمع‌آوری داده‌ها
قبل از شروع طراحی کلگی ریژه، مهم است که مفهوم واضحی از پروژه، از جمله اهداف و محدودیت‌های تولید، مواد مورد استفاده و تجهیزات مرتبط داشته باشید. اخذ این اطلاعات می‌تواند دشوار باشد، اگر کسی ‌نداند که چه اطلاعاتی نیاز دارد و از کجا می‌تواند بهدست آورد. مهندسان طراح همیشه تصمیم‌گیرنده نیستند، بنابراین برای آن‌ها مهم است که فهرستی از سوالات را در قالب خلاصه پروژه برای اخذ تمام اطلاعات لازم در مورد این سوالات جمعآوری کنند:
● با ریژه چه چیز ساخته میشود (چه محصول یا محصولاتی)؟
●چه مواد یا بسپارهایی در تولید آن استفاده میشوند؟
●چه تجهیزاتی (از قبیل تجهیزات رانشگر (اکسترودر) و پایین-جریان) استفاده می‌شود؟
بنابراین، جمع‌آوری داده‌ها شامل بررسی محصول یا انواع محصولات، انواع مواد مورد استفاده و نوع تجهیزات و قابلیت‌های آن است.
تعریف محصول
کلگی ریژه معمولا برای یک محصول خاص یا طیفی از محصولات مشابه مانند لوله‌ها، نازک لوله‌ها (تیوبها) یا پروفیل‌ها ساخته می‌شود که باید در این مرحله تعریف شود. کلگی ریژه ی طراحی شده برای تولید لوله‌های قطور مصرفی در کاربردهای آب-رسانی یا گازرسانی نمی‌تواند برای پروفیل استفاده شود. معمولا کلگی ریژه برای لوله‌ها و نازک لوله‌های تک لایه، با تجهیزات رانشگر و پایین‌جریان درخط (in-line) ساخته می‌شوند. کلگی های لوله ها و نازک لوله‌های چندلایه می‌تواند ترکیبی از نصب در‌خط و خوراک دهی با یک زاویه باشد و در بعضی موارد فقط کلگی های متقاطع (crossheads) باشد که در آن تمام رانشگرها در چپ، راست، بالا و پایین کلگی متقاطع قرار دارند.
ساخت نمونه اولیه محصولات (prototype) مستثنا است، وقتی که کلگی های ریژه ساخته شده برای سایر کاربردها برای تولید نمونه‌های محدودی از محصولات مختلف استفاده می‌شود. برای مثال، کلگی متقاطع برای پوشش دهی کابل برای ساخت نازک لوله‌ها با بازدهی تولید و کیفیت محصولات محدود استفاده میشود.

تعریف دقیق محصول، جهت‌گیری کلگی ریژه، نوع و اندازه کلگی را تعیین می‌کند. اندازه کلگی از انواع محصولات تولید شده در تجهیزات تولید تعیین می‌شود. بنابراین، در ادامه ی طراحی کلگی ریژه، محصول به صورت لوله، نازک لوله، پوشش سیم و
غیره تعریف می‌شود
متن کامل این مقاله را که در شماره 202 ماهنامه بسپار در نیمه مردادماه منتشر شده است، بخوانید.

تصاویر مرتبط

برچسب ها :