تحلیل بهره ­وری اقتصادی و تصمیم ­­گیری­ های راهبردی سازمان­


مروزه بسیاری از شرکت­ها، پایداری و ثبات کسب ­وکار خود را به عنوان مهم­ترین شاخص موفقیت سازمان می­دانند. بررسی ثبات کسب­ وکار هر شرکت به عنوان راهبردی کلیدی همانند سایر راهبردهای شرکت (همچون فروش وبازاریابی) ضروری است و باید حین تدوین راهبردهای سازمان در نظر گرفته شود. در عمل تدوین راهبردهای ثبات کسب­ وکار مزایایی همچون مدیریت ریسک در سازمان و ارتقای ارزش برند را به همراه خواهد داشت. توسعه ­ی پایدار بر اساس توازن دستآوردها و موفقیت­های اقتصادی و مسئولیت­های اجتماعی با در نظر گرفتن پیامدها و هزینه ­های زیست محیطی حاصل می­شود. هر شرکت برای مدیریت توسعه­ی پایدار خود باید شاخص ­های پایداری و ثبات را در کلیه­ی فرآیندها و ارکان اصلی سازمان شناسایی و سنجش نماید. در واقع تحلیل بهره ­وری اقتصادی (EEA) دو رکن اصلی تحلیل محیط­ های بیرونی هر سازمان یعنی تحلیل­ های اقتصادی و زیست محیطی را دربرمی­گیرد. تحلیل بهره ­وری اقتصادی رویکردی علمی و چندجانبه است که ارتباط میان مزایای اقتصادی فناوری (محصول) و تاثیر آن را در کل زنجیره­ ی تامین و چرخه ­عمر مشخص می­کند.
شرکت BASF بیش از 400 مطالعه­ در رابطه با بهره­ وری اقتصادی محصولات مختلف اعم از انواع مواد شیمیایی، محصولات آرایشی و بهداشتی، بسته­بندی و انواع چسب­ها داشته و این مطالعات و تحلیل­های بهره­ وری اقتصادی به عنوان ابزاری کلیدی برای تصمیم­­های راهبردی سازمان در حوزه­های قیمت­ گذاری محصول و سرمایه­ گذاری­های داخلی و خارجی استفاده می­شوند. از طرف دیگر تحلیل­های بهره ­وری اقتصادی به مشتریان و سهامداران خارجی شرکت این فرصت را می­دهد تا تحلیل دقیق و شفافی از میان اطلاعات پیچیده­ ی اقتصادی موجود در شرکت­ها به دست آورند که یکی از مزایای کلیدی این تحلیل برای ذی­نفعان هر شرکتی به حساب می­ آید.
در این نوشتار در رابطه با تحلیل بهره­ وری اقتصادی توضیح داده خواهد شد و مثالی از مطالعات موردی در این حوزه آورده می­شود تا نشان داده شود که تحلیل بهره ­وری اقتصادی چگونه می­تواند بر سیاست­ها و راهبردهای کلان سازمان­ها تاثیر گذارد.
روش تحلیل بهره­ وری اقتصادی
تحلیل بهره­ وری اقتصادی شامل بررسی کامل چرخه­عمر محصول و هزینه ­های مرتبط با آن است. روش­شناسی بهره ­وری اقتصادی پیرامون مقایسه­ی پایداری و ثبات یک محصول با جایگزین­ های موجود برای آن محصول تعریف می­شود. نکته ­ی کلیدی در این تعریف اینکه ممکن است یک محصول با کاربردی خاص بهره ­وری اقتصادی بالایی داشته باشد اما در کاربردی دیگر برای یک کاربرد متفاوت، بهره­وری اقتصادی پایینی داشته باشد. بنابراین بهره ­وری اقتصادی یک شاخص ثابت برای یک محصول نیست و با توجه به تعریف دامنه ­ی محصول متفاوت خواهد بود.
برای تحلیل بهره ­وری اقتصادی ابتدا باید موارد زیر را تعریف و در نظر گرفت:
محصول یا فرآیند تحت ارزیابی دارای تعریف کاربری مشخص و تعریف شده باشد.
جایگزین­های محصولی که برای تحلیل تعریف می­شوند باید حداقل 90% کاربرد محصول را در بازار مرتبط پوشش دهند تا از جایگزینی واقعی آنها با محصول مورد نظر، اطمینان حاصل شود.
کل چرخه ­عمر محصول باید با جزییات در نظر گرفته شود.
کل محیط بیرونی از دید کلان، پیامدهای زیست محیطی و همچنین محیط اقتصادی باید ارزیابی شوند.

تصاویر مرتبط