نفوذ گرمانرم های کشایند (TPE) به بازارهای جدید

ترکیبات گرمانرم کشایند در بسیاری از کاربرد ها و صنایع مانند خودروسازی، الکترونیک، پزشکی، بسته بندی، ساختمان و تجهیزات ورزشی نفوذ کرده است. این مواد علاوه بر جایگزینی بسپار های موجود، کارکرد های جدیدی به دلیل خواص منحصربه فرد خود پیدا کردهاند که از جملهی آنها میتوان به خواص مکانیکی مناسب، فرایندپذیری آسان و زیبایی ظاهری اشاره کرد.
ماندگاری (Sustainability) و قابلیت بازیافت این مواد، مهم ترین موضوع در آمیزه کاری TPE است. با ابتکارات جدید در صنعت مواد گرمانرم، بحثهای سیاسی و ملاحظات نسبت به طراحی، کاربرد و بازیافت محصولات پلاستیکی افزایش یافته است. موادی با نام Dryflex Green توسط شرکت Hexpol TPE عرضه شده است، این ترکیبات TPE بر پایه مواد برگرفته از منابع تجدیدپذیر (renewable) مانند گیاهان و محصولات گیاهی تهیه شده است. این شرکت برای ایجاد توازن بین خواص مکانیکی، عملکرد و میزان تجدیدپذیری محصول، روی منابع پایهی زیستی جدیدی مانند محصولات اصلی و جانبی حاصل از کشاورزی که غنی از کربوهیدرات بوده (به خصوص ساکاریدهای موجود در دانه های گیاهی، چغندرقند و نیشکر)، مطالعه میکند.
جدیدترین محصولاتی که به فهرست مواد Dryflex Green این شرکت اضافه شده است، ترکیباتی برای کاربردهای چندجزئی بوده که نسبت به نمونه های قبلی، چسبندگی بیشتری فراهم میکنند. این محصولات چسبش مناسبی به پلی اتیلن(PE) و پلی پروپیلن (PP) نشان میدهند و گونه های با چسبش خاص برای روقالبگیری (overmoulding) بر اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)، پلیاتیلن ترفتالات (PET) و پلیلاکتیک اسید (PLA) موجود می باشند.
بهبود چرخه ی بازگشت پذیری
شرکت Hexpol TPE به دنبال تولید محصولاتی مطابق با اقتصاد گردشی (Circular Economy) است. همچنین با تولید محصولاتی با نام Dryflex PCW TPE توانسته است از ضایعات مواد گرمانرم موجود به محصولی جدید برسد که حاوی 33 تا 80 درصد وزنی از مواد بازیافتی است. این مواد بازیافتی حاوی پلیپروپیلن ضایعاتی از محصولات قالبگیری شده در خودرو و یا خردههای لاستیکی تایر یا تایرهای مصرفی است. علاوهبر مزایای استفاده از مواد بازیافتی و اعمال قوانین اقتصاد گردشی، این مواد مقاومت بسیار خوبی در برابر نور فرابنفش (UV) و هوازدگی (weathering) (مطابق با استاندارد EN ISO 4892-2:2006) دارند. ترکیبات Dryflex PCW TPE در کاربردهایی نظیر گلگیر خودرو، رکاب و غیره به کار برده میشوند.
این شرکت گزارش دادهاست که تغییرات و افزایش نیاز صنعت به کابل خودرو، باعث پیشرفتهای زیادی در صنعت گرمانرم های کشایند شدهاست. این شرکت، کابلهای جدیدی که عاری از مواد هالوژندار بوده و با انعطاف پذیری بیشتر تهیه کرده که خواص حرارتی و مقاومت به روغن مناسبی نیز دارد.
کابلهای Dryflex TPE عاری از مواد هالوژندار خاصیت تاخیراندازی شعله دارند و سختی آنها در محدوده shore A 95-80 است. با وجود مقاومت حرارتی تا دمای 125 درجه سانتیگراد تحت پیرشدگی طولانی مدت، انعطافپذیری مناسبی در دماهای کم از خود نشان میدهد و دمای شکنندگی آنها 50- درجه سانتیگراد یا کمتر است.
یکی دیگر از نیازهای کلیدی در بخش خودروسازی، کاهش انتشار گاز در داخل خودرو است. در سالهای اخیر، استانداردهای کیفی در زمینهی هوای داخلی خودرو افزایش یافته است که بیشتر کیفیت هوای داخل خودرو، بوی مواد منتشر شده، مه¬زایی (fogging) و ترکیبات آلی فرار (VOC) مورد توجه بوده¬است.
مواد و قطعات به¬کار رفته در خودرو آزمایش میشوند؛ ابتدا مواد خام بنابر استاندارد¬های موجود نسبت به بو (طبق VDA 270)، میزان مه¬زایی/ترکیبات آلی فرار به همراه واجذبش (desorption) گرمایی (طبق VDA 276 و VDA 278) مورد آزمایش قرار گرفتند. در نهایت با قرار دادن قطعه در خودرو، هوای داخلی خودرو (طبق ISO 12219-1) مورد آزمایش قرار میگیرد. این آزمون-ها، مقادیر جزئی مواد منتشر شده را نسبت به استانداردهای موجود در کشورهای مختلف مبنی حداکثر مقدار مواد مضر برای سلامتی، مانند فرمالدهید، بنزن و زایلن را آنالیز میکند.
طی سالهای اخیر، محدوده ی مجاز میزان مواد منتشر شده کاهش یافتهاست. این کاهش محدودهی مجاز، باعث به چالش کشیدن آمیزههای پایه گرمانرمهای کشایند استایرنی (Thermoplastic styrenic elastomers, TPS) شده است. انواع گرمانرمهای کشایندInterior Dryflex برای به حداقل رسیدن میزان انتشار طراحی شده است و در کفپوش خودرو، پارچهی کمربند ایمنی، اجزای مربوط به سیستم تهویه (شکل 1) و غیره کاربرد دارد. آنها میزان پخش بوی کمی (2 از 3) طبق استاندارد VDA 270 از خود نشان داده و میزان انتشار کم مه و ترکیبات آلی فرار نیز نشان میدهند. طبق استاندارد مه¬سنجی وزنی DIN 75201 میزان کمتر از 1 میلیگرم مواد چگالش یافته برای این محصول گزارش شدهاست.
متن کامل این مقاله را که در شماره 202 ماهنامه بسپار در نیمه مردادماه منتشر شده است، بخوانید.
.

تصاویر مرتبط